úvod
písmo
barva
stavba
formát
kniha
další
 

Zde jsem nashromáždil odkazy, které Vám mohou říct mnohem víc. Vše je rozděleno do těchto oblastí:

WWW stránky:
 • typografie + písmo
 • galerie (zatím 1 malá knihovna knižní grafiky)
 • barvy
 • čeština
 • služby
Literatura:
 • typografie, písmo:
 • sazba cizích jazyků:
Časopisy:
 • zatím odkaz na 3 tištěné časopisy (+ nerealizovaný návrh elektronického časopisu "Typograf")
Výstavy, expozice, veletrhy
 • doufám, že se tento výčet bude jen rozšiřovat!

WWW STRÁNKY:

Typografie, písmo:

Barvy:

Čeština:

Služby:


LITERATURA:

Typografie, písmo, barvy:

 • Augusta J.M.: Bibliothéka knihomola, svazek 1., 2000 (reprint původního vydání z roku 1927).
 • Beran Vladimír: Typografický manuál – učebnice počítačové typografie. Kafka design, Praha 1999 (druhé vydání).
 • Dusong Jean-Luc, Siegwartová Fabienne: Typografie. Od olova k počítačům. Svojtka a Vašut Praha 1997
 • Hlavsa Oldřich: Typografická písma latinková. Praha 1957, 1960
 • Hlavsa Oldřich: Typographia I, II, III. SNTL Praha 1976, 1981
 • Method Kaláb, mistr typograf. 1. vydání, Blok Brno 1967
 • Kniedl, P.: Z historie evropské knihy. 1. vydání, Svoboda Praha 1989
 • Kočička Pavel, Blažek Filip: Praktická typografie. ComputerPress Brno 2000
 • Kopřiva, M.: Typoornamenty. 3. vyd., Pluto Praha 1991
 • Menhart Oldřich: Nauka o písmu. Praha 1954, 1971, 1974, 1977
 • Menhart Oldřich: Tvorba typografického písma. SPN Praha 1957
 • Muzika František: Krásné písmo ve vývoji latinky I, II. 1. vydání SNKLU Praha 1958, 1963
 • Písmo ve výtvarné výchově. Kolektiv autorů. SPN Praha 1985
 • Sazba I. Kolektiv autorů. SPN Praha 1984.
 • Kolesár Zdeno: Kapitoly z dejín dizajnu. 1. diel Od prehistorie po 2. svetovú vojnu. Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 1998

Sazba cizích jazyků:

 • Pešek A.: Cizojazyčná sazba. Typografia 1973-1978
 • Fingl J., Zahálka Fr.: Sazba cizích řečí. Technická příručka, Práce 1951
 • Podolský J.: Cizí jazyky v sazečově praksi. Typografia 1930
 • Wařeka K.M.: O podstatě cizojazyčné sazby, zejména angličtiny. Ročenka čs. knihtiskařů, 1939
 • Zahálka František: Angličtina očima sazeče. Ročenka čs. knihtiskařů, 1947
 • Neznal R.: Sázíme azbuku a některé orientální řeči. Příloha Typografie, 1947

ČASOPISY:

 • Deleatur – Časopis pro pěknou úpravu. Informace zde.
 • Font – Časopis zaměřený na grafiku, písmo, typografii, pre-press, reklamní praxi atd.
 • Typografia – Odborný časopis českých typografů a polygrafů. K dispozici mail na redakci.
 • Typograf – Zpravodaj o typografických zajímavostech. Informace zde na stránkách (pokus o krátká zamyšlení nad typografickými počiny).

VÝSTAVY, EXPOZICE, VELETRHY:

 • Mezinárodní bienále grafického designu, Moravská galerie Brno – koná se každý sudý rok. V rámci výstavy se uskutečnilo sympozium věnované tomuto tématu. Informace zde.
 • Knižní veletrh Libri, Výstaviště Flora Olomouc – koná se každý rok na podzim. Informace zde.
 • Svět knihy, mezinárodní knižní veletrh, Výstaviště Praha – koná se každý rok na jaře. Informace zde.
 
  
na začátek strany