úvod
písmo
barva
stavba
formát
kniha
další
 

--BARVA--

V této oblasti toho lze hodně nastudovat. Přesto se uspokojivý výsledek nemusí dostavit. Pak se raději obraťte na někoho, kdo má větší cit na barvy než vy.

1. pravidlo - světlo

Každá barva ma jiný odstín ráno, v poledne, večer, má jiný odstín na hlazeném papíře, jiný na matném. Opět stejná barva bude působit jinak u písma v základním řezu než v jeho tučné variantě. Opět jina bude bude na bílém podkladu, jiná na černém.
  Vše je dáno působením světla a vzájemným kontrastem ploch okolo.

2. pravidlo - psychologie a vnímání barev

Každá barva spektra může být nositelem řady nonverbálních sdělení. Užívá se zde pojmu "psychologie barvy".

a) symbolika barvy

Jistě je nutné něco málo vědět o působení barev. Zde bych se ale omezil na laickou radu: Nesnažte se pojmout všechny informace z knih o symbolice za svaté!!! Podvědomě má každý barvy spojené s nějakou konkrétní věcí (např. má oblíbená hračka – žlutý plyšový medvěd). Žlutá barva mi připomíná mého plyšového medvídka a můj postoj bude asi k této barvě rozdílný než u někoho jiného. Naopak příkladem shodného pocitu z barvy jsou příklady z přírody. Modrá barva je obecně spojovaná s mořem nebo oblohou a proto je často výrazem nekonečna.
  Malou ranou pod pás jsou také národní zvyklosti. Černá je u nás symbolem smutku, naopak ve Španělsku je slavnostní atd. Krátký přehled významu barev uvádím na závěr těchto stránek.

b) teplota barvy

(teplé, studené, neutrální)
Základní znalostí je modelace prostoru podle teploty barev. Teplé do popředí, studené do pozadí. (ve 2. pol. 19. stol. toto formuloval Paul Cézanne a společně s ním důsledně používali i další postimpressionisté.)

c) prostorotvorné barvy

(studené – zejména modrá, šedá)
Jako barva naprosto nepodporující prostorotvornou modelaci je čevená. Když ji budete kombinovat s více barvami, bude se chovat ze všech barev nejvíce "plošně".

d) vztah barvy a tvaru

V období Bauhausu byly formulovány myšlenky týkající se funkce barvy. Předpokladem je, že některé barvy lépe vystihují osobitost tvaru než jiné. Tak se pro podtržení tvaru kruhu užívala modrá, pro trojúhelník žlutá a čtverec červená.

3. pravidlo - barevný kontrast

Pro použití barvy jsou důležité ještě dvě věci:

a) kontrast barev

  • modrá versus oranžová
  • fialová versus žlutá
  • černá versus žlutá
  • černá versus bílá
  • červená versus bílá
  • modrá versus bílá atd.

Dobrým příkladem je dopravní značení. Všimněte si, že za našimi hranicemi se setkáte as častějším používání oranžové nebo žluté barvy na silnicích například v kombinaci s červenou. Na viditelnosti obou barev má vliv vliv umístění.

b) umístění

Budete-li chtít používat speciální reflexní barvy nebo fólie, nejprve si zjistěte, zda tím neporušujete nějaké zákony. Na silnicích platilo pravidlo, že reklama nesmí rušit dopravní značení. Tímto je teoreticky použití reflexních barev a fólií v blízkosti silnic vyloučeno. Chcete-li se vyhnout zbytečným nepříjemnostem, omezte se na klasické barvy.
  Toto by se dalo tvrdit také o fluorescentních barvách a fóliích. Pleteme si je mnohdy s reflexními. Tyto barvy majií své použití pro krátkodobé akce jako jsou obchodní slevy apod. Jinak je nedoporučuji používat.

Symbolika barev

Černá
na Západě je černá barvou smrti, smutku a podsvětí. Ve Španělsku se ale dostává do významu slavnostní barvy (svatby apod.). Pro hinduisty byla černá symbolem času a rovněž symbolem bohyně krvavých obětí a orgií Kálí. Egypťanům symbolizovala znovuzrození a vzkříšení.
Bílá
je symbolem čistoty, panenství, i když současně spojena i se stárnutím a s následující smrtí. V Orientu je barvou truchlení. Pro Tibeťany je bílá barvou hory Meru, která má být ve středu světa a symbolizovat přístup k poznání. V Orientu je barvou truchlení.
Žlutá
žlutá vlajka na Západě označovala místo nemoci a karantény. V severní Evropě znamená žlutá lest, zbabělost, nevěru, zradu apod. V Číně je však žlutá národní barvou zasvěcenou císaři. Pro budhisty je symbolem pokory a odříkání. V mayské kultuře Střední Ameriky je spojována se Západem.
Zelená
symbolizuje svět pocitů a také přírodu. Jako ambivalentní barva bývá také spojována se žárlivostí. V pozitivním významu představuje keltský ostrov blahoslavených Tir Nan Og, k němuž skrze mlhu smrti putovala duše.
Rudá
barva války, mužství a činorodosti. Do této barvy jsou oděni bůh války Mars a největší římský bůh Jupiter. Pro Číňany je symbolem štěstí, pro křesťany barvou Kristova umučení.
Modrá
barva intelektu, míru a rozjímání. Je symbolem vody a chladu, ale také oblohy, nekonečnosti a prázdnoty. Pro křesťany je modrá barvou Panny Marie, jenž je vždy zpodobňována v modrých šatech. Staří Řekové a Římané připisovali modrou barvu Venuši, bohyni lásky.
Zlatá
jako barva slunce je symbolem vznešenosti. V Egyptě je spojována s bohem slunce Ra a s obilím, na němž závisel život. Hinduisté ji považují za symbol pravdy. Pro Řeky byla symbolem rozumu a nesmrtelnosti. Nesmrtelnost byla ztělesněna zlatým rounem, které našel Iáson zavěšené na stromě života.
Růžová
v Číně barvou nadcházejícího úspěchu.

Odkazy na www stránky o barvách naleznete v sekci "další".

Zdroj:
FONTANA, D.: Tajemný jazyk symbolů. Názorný klíč k symbolům a jejich významům. Paseka, Praha 1994.

 
  
na začátek strany